Rindöfärjan

När går färjan till och från Rindö? Kommande 5 avgångar ser du här.

Färjetrafiken på Oxdjupsleden vecka 33 och 34 inställd kvällstid. Gäller Måndag till Torsdag. 19:54 sista tur från Rindö. 20:00 Sista tur från Värmdö. Se vidare information på Trafikverket.se

Rindö till Vaxholm

  1. om 6 minuter
  2. om 16 minuter
  3. om 26 minuter
  4. om 36 minuter
  5. om ungefär en timme